Doporučení jednoho blogu a něco z mé hlavy ohledně studia

Když se nad tím tak zpětně zamyslím, nechat si přidat do rozvrhu ještě jeden předmět nebyl dobrý nápad. Jedná se sice o předmět Včelí produkty, takže to celkem umím, ale všechno má své mouchy. Je to sice za 6 kreditů, to je úplná paráda, a všechno co se slyší na přednáškách je maximálně zajímavé, ale zato jsou prakticky všechny přednášky i cvičení povinné. Takže mám středu úplně rozbitou a díky tomu nebudu stíhat chodit do Go klubu. S tím se snad nějak smířím. Dále musím udělat, to mě dost štve, nějaký protokol a seminární práci. A nakonec ústní zkouška. Když tu seminárku přidám k ostatním, které mě čekají z dalších předmětů, začínám mít pomalu pocit, že prvák není ten nejtěžší rok…

Na netu jsem narazil díky diskuzi na stránkách lide.cz na blog jedné holčiny, která studuje prezenčně univerzitu v Glasgow ve Skotsku. O samotném studiu zatím napsala jen jeden článek, ale i ten mluví za vše. V porovnání s ní si žiji jako v pohádce. Oproti tamnímu studiu je to na Mendelce úplný leháro. A to zdaleka nejsem na nejlehčím předmětu. Jen si také počtěte, třeba to někoho inspiruje: http://www.strike-it-down.cz/. Ta holčina je sice členkou Mensy, ale myslím si, že to zas až tak moc velkou roli nehraje. Kde jsem mohl být kdybych uměl jazyky.

V úterý mě dostala jedna naše vyučující. Někdo se jí při hodině zeptal, co vlastně budeme mít za titul až dostudujeme náš obor (pro ty kteří neví, studuji Stavby na bázi dřeva). Jelikož se jedná pouze o tříletý bakalářský obor, nebudeme mít po dokončení navazujícího magisterského studia nárok na kulaté inženýrské razítko. Na to mají nárok pouze lidé, kteří mají hotový čtyřletý bakalářský obor, takže stavaři z ČVUT, VUT apod. My budeme mít sice titul Ing., ale v oboru nebude mít takovou váhu. Prakticky budu technik zaměřený na dřevostavby, ze začátku bez autorizace. Ale jelikož mám střední se zaměřením na Dřevěné konstrukce (tedy stavebně zaměřenou) měl bych mít nárok na autorizaci, tedy titul Autorizovaný technik. Žádná velká výhra. Autorizovaný inženýr by se mi líbil víc, snad bude potom někdy v budoucnu. Gymnazisti studující s námi náš obor mají smůlu úplně, jelikož nemají střední v oboru, nemají nárok na autorizaci. Rozdíl mezi autorizovaným technikem a autorizovaným inženýrem je popsaný níže v citaci z dokumentu, který vytvořil pan Pavel Ježek (osobně ho neznám):

Ze stavebního zákona vyplývá, že vést realizaci stavby může pouze osoba, která předepsaným způsobem prokázala zvláštní způsobilost k této činnosti. Znamená to, že tato osoba musí
a) mít osvědčeni zvláštní způsobilosti pro realizaci staveb
b) být autorizována v příslušném oboru. Autorizací se rozumí oprávněni fyzických osob k výkonu odborných činnosti ve výstavbě.Toto řeší zákon č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě včetně změn 164/1993 Sb. a 275/1994 Sb.
Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona. Mezi tyto činnosti patří i vedeni realizace staveb.
Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou
a) autorizovaný architekt,
b) autorizovaný inženýr,
c) autorizovaný technik.
Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů. Autorizovaný architekt je mimo jiné oprávněn provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby a vést realizaci jednoduché stavby.
Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat projektovou dokumentaci staveb
b) podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem,
c) vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace, d) provádět statické a dynamické výpočty staveb,
e) provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
f) provádět zkoušeni a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
g) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky, pro dílčí hodnocení vlity staveb na životní prostředí
h) vést realizaci stavby,
i) provádět geodetická měřeni pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,
j) provádět autorský nebo technicky dozor nad realizaci stavby,
k) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocněni při územním, stavebním nebo kolaudačním řízeni,
1) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
Autorizovaný technik je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat příslušné dílčí části projektové dokumentace,
b) podílet se na vypracováni projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýr
c) provádět stavebně technické průzkumy,
d) vést realizaci stavby,
e) provádět autorský nebo technický dozor nad realizaci stavby,
f) řídit příslušné odborné stavební a montážní práce,
g) zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kol. řízeni
h) vykonávat odborné funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního řádu.
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje osobám autorizaci pro obory
a) pozemní stavby,
b) dopravní stavby,
c) vodohospodářské stavby,
d) mosty a inženýrské konstrukce,
e) technologická zařízeni staveb,
f) technika prostředí staveb,
g) statika a dynamika staveb,
h) městské inženýrství,
i) geotechnika.
K zajištění řádného výkonu odborných činností, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímu výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna vyzvat ke spolupráci autorizovanou osobu.

Tolik k zodpovězení otázky: Co ze mě bude až dostuduji? Úplně nejhorší to zase není. Celkem v pohodě vyhlídky. Pokud bych se dozvěděl něco nového nebo upřesňujícího, určitě se o tom v budoucnu zmíním.

Pravda v seriálu a krátké zamyšlení nad FB

Poslední dobou věnuji téměř všechen volný čas sledování seriálu Dva a půl chlapa. Podle mě best seriál, ale proč o tom píšu.

V jednom díle Charlie říkal, že nechodí se starými ženami kvůli tomu, že mají moc velké uši. Hlavně tam od něj zaznělo, že uši nikdy nepřestanou růst. Zasmál jsem se tomu a za chvilku už to bylo z hlavy venku. Jenže přibližně po hodince se mi to vybavilo a nedalo mi to. Tentokrát pomohl strýček Google a nestačil jsem se divit. Ona to je pravda. Uši rostou celý život. A aby to nebylo ještě horší, tak se to týká i nosu. Úžasné vyhlídky do budoucna, budu vypadat jak to slůně Jumbo. Jako by nestačilo už teď, že mám nos, pod který schovám několik lidí, a uši, o těch ani nemluvit. Alespoň se má člověk na co těšit. Nikdy není tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř.

Aby toho nebylo málo, všichni okolo se do mě neustále navážejí, že nemám FB. Prostě jsem si ho zrušil, nemám ho a nebudu mít. Je to věc, která jenom zbytečně připravuje člověka o čas. Má víc záporů než těch kladných věcí. Vážně vás všechny nechápu, lidi, kdybyste se na něj vykašlali, bylo by hned všechno lepší. Díky tomu, že ho nemám, alespoň chodím o hodně víc mezi lidi. Sice nemám ponětí o všech akcích, ale na ty nejdůležitější jsem vždy pozvaný. Lidský kontakt a komunikace z očí do očí, to je to oč tu běží. To vám všem ten “úžasný” Facebook kazí, jen si to uvědomit…

Zase jsem se pustil do psaní svého braku. Pátá kapitola je rozpracovaná už moc dlouho. Snad bude brzy hotová. Chuť do psaní by byla, jen ta lenost. Ještě, že je ošklivý počasí, alespoň mě nic netáhne ven. Jedna věc by se našla, ale to radši nebudu rozebírat. 😀

Kde hraji a kde můžete také

Kromě hraní šachů a Go naživo hraji taky online. Dříve jsem hodně využíval server www.herna.net, ale přestal mi stačit. Jsou to přece jenom malé stránky a ještě navíc se mi nelíbí graficky.

Šachy nejvíce hraji na serveru www.brainking.cz. Je to vlastně stránka umožňující nastavit čas na jednotlivé tahy, od minut až po dny, přes měsíce do neomezena. Jedná se vlastně o korespondenční hraní. Jen je stvárněno graficky. Na brainkingu hraji také Go, ale není to nic moc.

Na živé online hraní jsem z už zmíněné herny.net přešel na www.playok.com. Čas od času tam zahraji šachy a piškvorky, ale nejvíc tam hraji poslední dobou Go. Playok mi přijde takový nejvíc v pohodě ze všech stránek a serverů co jsem vyzkoušel. A že jsem jich za ty roky vyzkoušel hodně, ani vyjmenovat to nedokážu.

K tomu Go. Zatím hraji na playoku, ale plánuji za nějaký čas přejít s jeho hraním na KGS. KGS je herní server speciálně určený pro Go. Existuje ještě IGS, což je vlastně to samé jako KGS s pár odlišnými detaily. Já si vybral KGS, a to jenom proto, že má program počeštěné prostředí. Možná časem přejdu na druhý a nebo, to je více možné, budu hrát na obou.

Pokud by chtěl někdy nějaký čtenář z Brna zahrát šachy nebo Go naživo, není problém. Stačí zkontaktovat.